Biografi/Biography

Biografi (for English scroll down)

Anna Maris föddes 1970 i Malmö. Hon debuterade 2013 med haikusamlingen Skiftningar (Miders Förlag). Hennes dikter finns med i ett trettiotal poesiantologier på bland annat svenska, engelska och japanska och hon har även skrivit manus, betraktelser och kortnoveller.  Här är hennes utgivning.

Hon har tidigare även med oberoende research inom media, bland annat kooperativägd media och medieägandekoncentration.

Anna började sin skrivarkarriär som ungdomsreporter på Kristianstadsbladet. Efter journalistlinjen på Nordiska Folkhögskolan flyttade hon till England där hon slutförde en MA in Journalism Studies på University of Westminster. Hon arbetade med radio i Ryssland och startade miljötidningsförlaget Resource Media i Storbritannien. Hon har också arbetat med lobbying, destinationsutveckling, som filmöversättare och reklamfilmsproducent. På Mediekooperativet Fria Tidningar startade hon och var chefredaktör för Skånes Fria Tidning och Landets Fria Tidning.

Anna har arbetat som frilansjournalist mer eller mindre kontinuerligt sedan åttiotalet parallellt med andra jobb. Hon har bland annat skrivit artiklar och gjort reportage för The Moscow Times, London Newspaper Group, Skånska Dagbladet, Vi Föräldrar, ICA-Kuriren, Amelia Specialtidningar, Allt om Trädgård, Allas Veckotidningar, Magasinet Skåne, Leva/PS!, Må Bra, Kamratposten och Coil – Journal of the moving image. Hon har också  jobbat för facktidningar inom miljö i Storbritannien och USA.

Anna Maris är medlem av Svenska haikusällskapet, Haiku Society of America, Författarförbundet, där hon är engagerad som styrelseledamot i Skönlitterära sektionen och i Författarcentrum Syd, där hon även sitter i valberedningen.

Anna är gift  med filmfotograf Chris Maris. De har tre söner tillsammans. Familjen bor i Hässleholm i Skåne. Hon arbetar i dag som programutvecklingschef på Sveriges Radio P4 i Kristianstad.

Biography

Anna Maris was born in 1970 in Malmö. Her first haiku collection Skiftningar, was published in 2013 by Miders Förlag. Her poems are included in some 30 poetry anthologies in Swedish, English and Japanese and she has also written scripts, anecdotes and short stories. These are her books.

She has also worked with independent research within media, including cooperatively owned media and media ownership concentration.

Anna started her writing career as a youth reporter Kristianstadsbladet. After journalism college at Nordiska Folkhögskolan she moved to England where she completed an MA in Journalism Studies at University of Westminster. She worked with radio in Russia and set up a social enterprise publishing house Resource Media in Bristol, UK. She has also worked with lobbying, tourism development, as a film translator and a commercials producer. With Mediekooperativet Fria Tidningar she was the founding editor of Skånes Fria Tidning and Landets Fria Tidning.

She has worked as a freelance journalist more or less continuously since the eighties in parallell with other jobs. She has, for example, written articles for The Moscow Times, London Newspaper Group, Skånska Dagbladet, Vi Föräldrar, ICA-Kuriren, Amelia Specialtidningar, Allt om Trädgård, Allas Veckotidningar, Magasinet Skåne, Leva/PS!, Må Bra, Kamratposten och Coil – Journal of the moving image. She has also worked for many environment magazines in the UK and the USA.

Anna Maris is a member of the Swedish haiku society, Haiku Society of America, Författarförbundet, where she is a member of the board in one of the sections and Författarcentrum Syd, where she also serves on the election committee.

Anna is married to Chris Maris, a director of photography. They have three sons. The family lives in Hässleholm, which is situated in the south of Sweden. She is currently employed by Swedish Radio public service as a program development manager.

Here is an article on her view of haiku: http://livinghaikuanthology.com/anna-maris.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s