Biography

Biografi (for English scroll down)

Anna Maris föddes 1970 i Malmö. Hon debuterade 2013 med haikusamlingen Skiftningar (Miders Förlag). Hennes dikter finns med i ett trettiotal poesiantologier på bland annat svenska, engelska och japanska och hon har även skrivit manus, betraktelser och kortnoveller.  Hennes andra samling Transport kom ut 2015, även den på Miders och året efter publicerades lifedeathetc/livdödetc, en tvåspråkig samling på engelska och svenska, på Red Moon Press som är USAs största haikuförlag. Här är hennes utgivning.

Anna började sin skrivarkarriär som ungdomsreporter på Kristianstadsbladet. Efter journalistlinjen på Nordiska Folkhögskolan flyttade hon till England där hon slutförde en MA in Journalism Studies på University of Westminster. Hon arbetade med radio i Ryssland och startade miljötidningsförlaget Resource Media i Storbritannien. Hon har också arbetat med lobbying, destinationsutveckling, som filmöversättare och reklamfilmsproducent. På Mediekooperativet Fria Tidningar startade hon och var chefredaktör för Skånes Fria Tidning och Landets Fria Tidning. Sedan 2017 arbetar hon på Sveriges Radio.

Hon har tidigare även med oberoende research inom media, bland annat kooperativägd media och medieägandekoncentration.

Anna Maris är ordförande i Skönlitterära sektionen i Sveriges Författarförbund. Hon är också styrelseledamot i Svenska haikusällskapet och medlem Författarcentrum Syd och i British Haiku Society.

Anna är gift  med filmfotograf Chris Maris. De har tre söner tillsammans. Familjen bor i Hässleholm i Skåne.

Biography

Anna Maris was born in 1970 in Malmö. Her first haiku collection Skiftningar, was published in 2013 by Miders Förlag. Her poems are included in some 30 poetry anthologies in Swedish, English and Japanese and she has also written scripts, anecdotes and short stories. Her second collection, Transport came out in 2015, also at Miders, and the year after, lifedeathetc/livdödetc, a bilingual collection in English and Swedish, was published by Red Moon Press, USAs largest publishers of haiku. These are her books.

Anna started her writing career as a youth reporter Kristianstadsbladet. After journalism college at Nordiska Folkhögskolan she moved to England where she completed an MA in Journalism Studies at University of Westminster. She worked with radio in Russia and set up a social enterprise publishing house Resource Media in Bristol, UK. She has also worked with lobbying, tourism development, as a film translator and a commercials producer. With Mediekooperativet Fria Tidningar she was the founding editor of Skånes Fria Tidning and Landets Fria Tidning. She is currently working for Swedish Radio, the public service broadcasting company in Sweden.

She has also worked with independent research within media, including cooperatively owned media and media ownership concentration.

Anna Maris is the chairperson of the literary section of The Author’s Union. She is also a board member of the Swedish haiku society and a member of the Writer’s Centre and the British Haiku Society.

Anna is married to Chris Maris, a director of photography. They have three sons. The family lives in Hässleholm, which is situated in the south of Sweden.

Here is an article on her view of haiku:

https://livinghaikuanthology.com/poets-on-haiku/poets-on-haiku/2700-anna-maris.html

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s