Östasiatiska biblioteket under hot

En kär uppdragsgivare och en fantastisk resurs för alla haikupoeter är hotad. Enligt ett förslag kan Östasiatiska muséet, Medelhavsmuséet och Etnografiska muséet slås ihop för att bilda ett Världskulturmuseum. Biblioteket på Östasiatiska, där Svenska haikusällskapet hade sitt årsmöte tidigare i år är redan i fara att mista sina lokaler, då förhandlingar om hyreskontraktet redan pågår med annan part. Själv har jag fått privilegiet att göra haiku-workshop på Östasiatiska, som varit en fantastisk miljö att jobba i. Det pågår ett upprop för att rädda Östasiatiska. Skriv gärna på!

http://upprop.nu/NYDN

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stasiatiska_museet

A dear employer and a fantastic resource for all haiku poets is under threat. According to a proposal The Museum of Far Eastern Antiquities, The Mediterranian Museum and the Ethnographic Museum in Stockholm could become one World Culture Museum. The library where the Swedish haiku society had it’s annual meeting earlier this year is already in danger as negotiations about the contract already is underway with a new tenant. I have had the privilege of doing haiku workshops at the museum of Far Eastern Antiquities, which has been a wonderful environment to work in. There is now a petition to save the museum. Please sign!

museum-of-far-eastern

Advertisements

About Anna Maris

I am a Swedish haiku poet. This blog is about my haiku life.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: