Launch of the European Haiku Society!

The European Haiku Society has been launched and has published one of my haiku on their new Facebook-page. I am chuffed that it already has been shared over 20 times!

EHS

The European Haiku Society (EHS) is an European Non-Profit Organization (NPO) established to promote the study and writing of haiku poetry within the borders of European Union (EU) and beyond.

The Society is open to everyone without distinction of geographical location, race, sex, religious beliefs or political orientation, and it aims to become the European institutional reference for those who want to deepen their knowledge on both traditional and gendai (現代) haiku form. http://www.haikusociety.eu.

Europeiska haikusällskapet har lanserats och har publicerat en av mina haiku på sin nya facebook-profil. Jag är stolt över att inlägget redan delats över tjugo gånger!

Det Europeiska Haikusällskapet (EHS) är en europeisk intresseorganisation som etablerats för att främja studier och skrivande av haikupoesi innanför och utom europeiska unionens gränser.

Sällskapet är öppet för alla oberoende av geografi, ras, kön, religiös övertygelse eller politisk uppfattning, och det strävar efter att bli den samordnande europeiska institutionen för de som vill fördjupa sina kunskaper i både traditionell och gendai haiku. http://www.haikusociety.eu.

https://www.facebook.com/pages/European-Haiku-Society/1664659310437822?ref=ts&fref=ts

Advertisements

About Anna Maris

I am a Swedish haiku poet. This blog is about my haiku life.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: